It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.

Děti si všechno strkají do úst, zatímco jejich rodiče mají ústa plná nových a nových otázek. Na řadu z nich odpovídáme v sekci „Pomoc a rady“ v odstavci Nejčastější dotazy. Zde vidíte, které produkty NUK jsou vhodné pro děti během prvních 6 měsíců života na tomto světě.