It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.
[Translate to czech:] baby's first months

Životní milníky

Životní etapy > 0-6 měsíců

[Translate to czech:] baby learns how to drink

Během prvních tří měsíců života dítěte je všechno nové: pro vás je nové být rodičem, pro dítě je nový celý svět. Dopřejte si hodně společného času, abyste se dobře poznali a navázali plnohodnotný vztah.

Doba spánku a bdění se brzy přizpůsobí rytmu dne a noci. Ale neradujte se příliš brzy: rychlost, s jakou se to děje, je u každého dítěte jiná a nejvíc můžete zpočátku očekávat maximálně šest hodin nepřerušovaného spánku.

Někomu se může zdát, že dítě jenom spí, jí a pláče, ale ono nejen přibývá na váze a získává sílu každým dnem, ale je také bdělejší a aktivnější. Učí se zvedat hlavičku při lehu na bříšku, a dokonce s ní i otáčet, když se chce podívat na něco zajímavého.

Děti mají vrozenou zálibu v lidském obličeji. I když obličeje vidí zjednodušeně a nejsou schopny je rozlišovat, obličej matky a otce rozeznají.

Kolem 6.–8. týdne přijde velký okamžik, dítě se na vás poprvé usměje. Rodičovské i jiné přátelské obličeje, které se budou na dítě otáčet, budou odměněny rozzářeným pohledem.

Pláč a chování se stanou promyšlenější a vyvrcholí obávanou tříměsíční kolikou. Pak pláč obvykle postupně ustupuje.

Pohyby paží a nohou, zpočátku trhavé a nekoordinované, se uklidňují a začínají být koordinovanější. Dítě začíná důkladně zkoumat svoje ruce, dává si je do úst a spojuje je k sobě na hrudi. Připravuje se na další fázi vývoje: záměrné uchopování.

Od 4 měsíců se dítě vydává do světa – dál a dál od rodičů. Pokud během prvních měsíců probíhalo všechno správně, pak se bude dítě ve svém prostředí cítit jistě, bude všechno kolem sebe zkoumat zvědavě a začne vydávat první série zvuků.

3 fáze života