It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.
[Translate to czech:] when kids become dry and clean

Fáze suchosti a čistoty

Životní etapy > 18+ měsíců

[Translate to czech:] baby becomes dry and clean

Blíží se doba, kdy dáte sbohem plenkám – ale nespěchejte na to.

Kolik plenek jste do tohoto okamžiku vyměnili? Tisíc? Patnáct set? A místo aby to bylo snazší, je to čím dál větší problém. Podle temperamentu dítěte může být výměna plenky malou bitvou. Dokud není dítěti alespoň rok, je na nočník ještě brzy. I když se vašemu dítěti bude na nočníku líbit, úspěchy budou jen občas. Je to proto, že se dítě musí nejprve naučit ovládat močový měchýř a svěrače – a to je prakticky nemožné dřív než až v průběhu druhého roku života.

Hodně dětí (hlavně děvčátka) této fáze dosáhnou mezi 12. a 18. měsícem, ale většina ještě o něco později. Jakmile tento okamžik přijde, dítě vám svým způsobem dá najevo, že už nechce plenky. Může krčit nosík, chodit s nohama od sebe nebo vám to říci slovy. Tím vším se vám snaží říci: „Odteď chci být v suchu a v čistotě.“

To, jak rychle a účinně se toho dosáhne, závisí do značné míry i na vás. Dítě teď potřebuje hodně chválit a hodně vzorů k napodobování, když jde na toaletu, a někoho, kdo mu pomůže stáhnout a vytáhnout kalhotky. Není potřeba zvlášť dítě učit chodit na toaletu – důležité je nebránit jeho iniciativě v tomto směru. Všechno ostatní časem přijde samo.

3 fáze života